Stojąca tyłem kobieta ogląda plansze wystawowe. Plansze wiszą na tle okna, za którym widać rzekę

Efekt mostu

Wystawa z okazji dziesięciolecia powrotu mostu na Śródkę

15.12.2017 - 28.01.2018
Dorośli

Tematyka wystawy

W grudniu 2017 roku minęło dziesięć lat od otwarcia mostu biskupa Jordana i tym samym przywrócenia połączenia komunikacyjnego między Ostrowem Tumskim i Śródką. Rocznica ta stała się pretekstem, aby przyjrzeć się zmianom, jakie miały miejsce na Śródce przez tę dekadę oraz jak są one oceniane przez mieszkańców dzielnicy.

Istnienie przeprawy przez rzekę Cybinę między Śródką, a Ostrowem Tumskim ma prawie tysiącletnią tradycję, a jej brak przez 40 lat na przełomie XX i XXI w. był dotkliwie odczuwalny przez mieszkańców. Dlatego też odbudowie mostu towarzyszył entuzjazm i duże oczekiwania społeczne.

 

Na wystawie starano się oddać ten entuzjazm i nadzieje, jakie dekadę wcześniej towarzyszyły temu przedsięwzięciu.

Aby w pełni oddać kontekst historyczny wystawa prezentowała dzieje mostu przez Cybinę i jego znaczenie na przestrzeni wieków. Zaprezentowany został także sam – nietypowy pod względem inżynieryjnym – proces odbudowy mostu, którego istotnym elementem było przetransportowanie przęsła mostowego na obecne miejsce. Ważnym elementem wystawy było uwypuklenie roli, jaką w odbudowie mostu odegrali mieszkańcy Śródki, którzy aktywnie działali na rzecz tej inwestycji.

Ostatnim komponentem wystawy była próba zastanowienia się nad rolą, jaką most odgrywa w świadomości społecznej i jak wrósł w tkankę miejską. Czy z perspektywy 10 lat można ocenić, że pokładane w moście nadzieje na ożywienie Śródki zostały spełnione? Jak oceniane są zmiany, jakie nastąpiły w tym czasie? Aby odnaleźć odpowiedzi na te pytania, na potrzeby wystawy przeprowadzone zostały badania socjologiczne realizowane przez studentów Instytutu Socjologii UAM. Obszerne fragmenty przeprowadzonych wywiadów pojawiły się na wystawie, w efekcie czego wystawa jest w dużej części opowiedziana była cytatami z wypowiedzi mieszkańców Śródki. Chcieliśmy aby zwiedzający ją goście mogli spojrzeć na most Biskupa Jordana oczyma tutejszych mieszkańców i dowiedzieć się dlaczego jest on dla nich wyjątkowy. Wśród wypowiedzi pojawiały się także tematy trudne, ciemne strony zmian, jakie zachodzą na Śródce – o nich też mówimy na wystawie, gdyż inaczej obraz tego miejsca nie byłby pełen.

Aranżacja

Wystawa była realizowana we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania. W jej ramach specjaliści prowadzący portal www.cyryl.poznan.pl przygotowali bogato ilustrowaną archiwalnymi zdjęciami prezentację historii mostu biskupa Jordana. Ta część wystawy miała charakter plenerowy i prezentowana była przed budynkiem Bramy Poznania.

Druga część wystawy zlokalizowana była na kładce Bramy Poznania. Po jednej stronie kładki, tam gdzie okna kierują wzrok na most biskupa Jordana, ustawiony był element aranżacyjny odwzorowujący swym kształtem formę tego mostu. Po przeciwległej stronie umieszczone były plansze informacyjne.

Stojąca tyłem kobieta ogląda plansze wystawowe. Plansze wiszą na tle okna, za którym widać rzekę

Twórcy

Scenariusz: Anna Pikuła, Michał Kępski
Projekt graficzny: Marcin Dzbanuszek
Współpraca: Wydawnictwo Miejskie Posnania/www.cyryl.poznan.pl, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Produkcja: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT