Rotunda zbudowana z białych kartonów. Na środku na niebieskim tle pytanie Jak robić szkołę?

Jak robić szkołę?

05.11.2022 - 16.04.2023

Pytaliśmy w 2021 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz w 2022 roku w Galerii Śluza w Poznaniu. I robiliśmy to z pełnym przekonaniem. Wierzymy, że powszechna edukacja jest wartością, o którą warto dbać, o której warto rozmawiać, o którą warto się nawet spierać.

Każdy z nas objęty był obowiązkiem szkolnym. Mamy z tego czasu różne wspomnienia i doświadczenia. Dobre i złe. Wychodzimy ze szkoły z bagażem wiedzy i umiejętności, przyjaźniami i pasjami, ale też traumami i niewykorzystanymi szansami.

Jak powinna wyglądać szkoła, aby odpowiadała na wyzwania współczesności? Aby potrafiła jak najlepiej wydobyć potencjał tkwiący w uczniach i uczennicach i wspierać ich rozwój?

W obiegowej opinii zreformować edukację jest równie trudno, jak wysłać człowieka na Księżyc. Dlaczego? Ponieważ szkoła uwikłana jest w szereg zależności. Na tej wystawie przyglądaliśmy się niektórym z nich.

Tytułowe pytanie zadawaliśmy w momencie spotęgowanego przez globalne wyzwania kryzysu w oświacie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że problemy wywołane niedoborem miejsca, kadr, środków albo politycznymi napięciami zdarzały się wielokrotnie wcześniej i radzono sobie z nimi na różne sposoby. Szukaliśmy w przeszłości przyczyn niektórych z toczących się obecnie procesów. Jak zwykle w dużej mierze bazowaliśmy na naszym lokalnym – poznańskim i wielkopolskim – kontekście. W ramach wystawy podjęliśmy próbę diagnozy aktualnej sytuacji pod kilkoma wybranymi kątami.

Zastanawiając się nad wyzwaniami, przed którymi stoi edukacja przyszłości, wsłuchiwaliśmy się w głosy wielu środowisk: osób, które się uczą i które nauczają, ludzi, którzy szkoły budują, i tych, którzy piszą o nich książki, tych, którzy szkołę badają i tych, którzy przygotowują strategie jej rozwoju, a także tych, którzy poddają ją artystycznej refleksji.

Zatem jak robić szkołę?

Wystawa online

Jeśli nie mieliście okazji zwiedzić naszej wystawy w przestrzeniach Galerii Śluza, zachęcamy do zapoznania się z jej wersją wirtualną – link

Film

Audiowstęp do wystawy 

Autorka tekstu i lektorka: Lucyna Kaczmarkiewicz
Realizacja: Jan Jaszczak


Rotunda zbudowana z białych kartonów. Na środku na niebieskim tle pytanie Jak robić szkołę? Wersja on-line wystawy

Organizatorzy:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zespół kuratorski:

Paweł Brylski, Szymon Maliborski, Anna Pikuła, Olga Tarczyńska-Polus

Artyści i artystki:

Maciej Chodziński, Zofia Gramz, Anna Grzymała, Małgorzata Gurowska, Witek Orski, KC Green, Konrad Smoleński, Dorota Sumińska, Marcin Wicha, Monika Włodarczyk, Karolina Wojtas

 Konsultacje merytoryczne:

Iwona Chmura-Rutkowska, Jakub Głaz, Edyta Głowacka-Sobiech, Agnieszka Jankowiak-Maik, Zuzanna Karcz, Dorota Obidniak, Michał Pszczółkowski, Ewa Radanowicz, Przemysław Sadura, Justyna Suchecka

 Aranżacja:

Anna Pilawska-Sita

Opracowanie graficzne wystawy:

Twój Dar. Dariusz Zych

Identyfikacja wizualna:

OKI OKI Studio

Tłumaczenie na język angielski:

Dorota Piwowarczyk

Dostępność wystawy:

Lucyna Kaczmarkiewicz

Fotografie współczesne: 

Łukasz Gdak

Fotografie archiwalne ze zbiorów:

Danuty i Andrzeja Świerglów, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu

Montaż:

Anna i Józef Nowiccy (firma Prograf) oraz Tomasz Kaszany – Leśny stolarz

Produkcja:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Patronat honorowy:

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska