Czerwony dywan prowadzący do sali wystawienniczej

Kto może przejść po czerwonym dywanie?

Wystawa promująca tematykę Traktu Królewsko – Cesarskiego i prezentująca zasłużone postacie...

23.09.2016 - 15.01.2017
Młodzież i dorośli

Tematyka wystawy

Wystawa nawiązywała do narracji Traktu Królewsko-Cesarskiego poprzez subiektywne spojrzenie na czterdzieści pokoleń ludzi, którzy żyli i działali w Poznaniu osiągając postawione przez siebie cele. Założeniem wystawy było ukazanie wybranych postaci, które pozostawiły po sobie ślad w przestrzeni miasta, przez pryzmat ich sukcesów związanych z pokonaniem życiowych problemów i realizacją swoich planów. Twórcy wystawy przekonywali, iż wyzwania z którymi musieli się zmierzyć nasi przodkowie, są zaskakująco podobne do tych, które podejmujemy dziś i my. Postaci tu prezentowane to wybrani bohaterowie narracji Traktu: Dobrawa, Kazimierz Odnowiciel, Przemysł I, Jan Lubrański, Wawrzyniec Goślicki, Baptysta Quadro, Andrzej Górka, Andreas Ackermann, Wojciech Bogusławski, Akiva Eger, Konstancja Raczyńska, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Eugen Naumann, Bibianna Moraczewska, a także bohaterowie zbiorowi tj. XVI-wieczne Poznanianki i XIX-wieczni mieszkańcy miasta.

Opierając się na zasadach interpretacji dziedzictwa wystawa prowokowała zwiedzających do odpowiedzi na pytanie, kogo chcieliby zobaczyć na tytułowym czerwonym dywanie – osoby powszechnie znane czy też te mniej popularne ale o wielkich zasługach. Tym samym zachęcała odbiorcę do namysłu nad tym, z kim najłatwiej mógłby się utożsamić, kogo szczególnie podziwia, a także skłaniała do refleksji o własny bilans osiągnięć w życiu i poczynionych planów na przyszłość. Celem wystawy była także motywacja do działania w myśl zasady, że wielkim sukcesem może być stawianie czoła zwykłym codziennym problemom, okupionym dużym wysiłkiem i poświęceniem.

Aranżacja

Wystawa eksponowana w przestrzeni Śluzy Katedralnej złożona była z wolnostojących ekspozytorów prezentujących ikonografię i narracyjne plansze poświęcone wybranym postaciom oraz ich osiągnięciom i wyzwaniom życiowym. Charakterystycznym elementem był rozłożony na posadzce czerwony dywan korespondujący z detalami identyfikacji wizualnej nośników . Wernisaż wystawy był jednocześnie jednym z wydarzeń inaugurujących XI Weekend z Historią.

 

Czerwony dywan prowadzący do sali wystawienniczej

Twórcy

Kurator: Bartosz Małolepszy
Oprawa graficzna: Olga Beyga
Aranżacja i koordynacja: Michał Kępski, Anna Gruszka
Redakcja: Aleksandra Napierała
Produkcja: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT