Na ceglanej ścianie wiszą zdjęcia pokazujące wnętrze monastyru i szczyt górski. Przygląda im się mężczyzna

Między Wschodem a Zachodem – fotografie z Góry Athos

Wystawa ukazująca centrum monastycyzmu na Górze Athos w Grecji

15.01 - 07.03.2016
Młodzież i dorośli

Tematyka wystawy

Wystawa była pierwszym wydarzeniem obchodów 1050-lecia Chrztu Polski w Bramie Poznania. Jej głównym celem było przypomnienie, że przed przyjęciem Chrztu za pośrednictwem Czech, chrześcijaństwo w obrządku wschodnim docierało na ziemie polskie, na co wskazuje żywot św. Metodego. Do dziedzictwa bizantyjskiego nawiązuje także Złota Kaplica poznańskiej katedry, której projekt miał odwoływać się do czasów pierwszych Piastów. Góra Athos natomiast, w X wieku, stała się jednym z najważniejszych centrów religijnych wschodniego chrześcijaństwa.

Athos to miejsce tajemnicze, zanurzone w modlitwie i medytacji od kilkunastu stuleci. Od X wieku, kiedy na półwyspie została ustanowiona Republika Mnichów, Athos broni swej autonomii, odrzucając pęd życia świeckiego świata. Niewielu dociera tam turystów, czy pielgrzymów. Obostrzenia wizowe i specjalna zgoda na wizytę, wydawana przez Świętą Radę, skutecznie odcinają to miejsce od grup, które chciałyby uczynić z niego atrakcję turystyczną.

Kurator wystawy i autorzy prac kilkakrotnie wyprawiali się na świętą Górę Athos dokumentując życie codzienne mnichów żyjących zgodnie z tradycją i odwiedzali miejsca niedostępne dla turystów. Mając zgodę na fotografowanie i list polecający od polskiego biskupa prawosławnego, wędrowali po tym niezwykłym zakątku świata i uwieczniali za pomocą aparatu to, co zobaczyli. Na wystawie zaprezentowano część z tych zdjęć, których celem było uchylenie rąbka tajemnicy monastycznej codzienności w zapomnianym, odległym od współczesnego życia miejscu, gdzie wciąż obowiązuje kalendarz juliański, a czas mierzy się od zachodu słońca.

Aranżacja

Wystawa prezentowana w przestrzeni Śluzy Katedralnej przedstawiała zdjęcia z rozbudowanym komentarzem ukazujące przyrodnicze piękno Góry Athos oraz codzienne życie mnichów zamieszkujących znajdujące się tam centrum monastycyzmu. Ekspozycji towarzyszyła niezwykła oprawa dźwiękowa na którą składały się prawosławne pieśni cerkiewne i kontemplacyjne. W ramach działań związanych z wystawą ukazał się folder z Informacjami o Górze Athos i wspomnieniami autorów z podróży.

Na ceglanej ścianie wiszą zdjęcia pokazujące wnętrze monastyru i szczyt górski. Przygląda im się mężczyzna

Twórcy

Kurator: Tomasz Zygmont
Autorzy fotografii: Sławek Chelis, Tomasz Mościcki, Tomasz Zygmont.
Projekt graficzny: Pola Białkowska
produkcja: Centrum Turystyki Kulturowe TRAKT