Opisy ikonografii

1.Lekcja biologii w szkole im. Dąbrówki w Poznaniu w latach 20. XX wieku

Fot. ze zbiorów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu

 

2. Klasa szkolna ze szkoły podstawowej na Śródce, lata międzywojenne

Fot. ze zbiorów Danuty i Andrzeja Świerglów/Archiwum Społeczne Śródki

 

3. Lekcja gimnastyki dla chłopców w Krajowym Zakładzie dla Głuchoniemych w Poznanie, lata 30. XX wieku

Fot. ze zbiorów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

 

4. Uczennice szkoły powszechnej nr 12 w Poznaniu, rok 1934

Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

 

5. Lekcja gimnastyki dla dziewcząt w Krajowym Zakładzie dla Głuchoniemych w Poznanie, lata 30. XX wieku

Fot. ze zbiorów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

 

6. Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1938 rok

Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

 

7. Lekcja meteorologii w Krajowym Zakładzie dla Głuchoniemych w Poznanie, lata 30. XX wieku

Fot. ze zbiorów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

 

8. Pasowanie na uczniów w Szkole Podstawowej nr 84 w Poznaniu, 1985 rok

Fot. autorstwa Stanisława Wiktora ze zbiorów Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Cyryl

 

9. Zajęcia plastyczne w Krajowym Zakładzie dla Głuchoniemych w Poznanie, lata 30. XX wieku

Fot. ze zbiorów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

 

10. Uroczystości z okazji dnia patrona w Szkole Podstawowej nr 84 w Poznaniu, 1981 rok

Fot. autorstwa Stanisława Wiktora ze zbiorów Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Cyryl

 

11. Jubileusz 60.lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, 1984 rok

Fot. autorstwa Stanisława Wiktora ze zbiorów Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Cyryl

 

12. Lekcja fizyki w „Dąbrówce”, lata 50. XX wieku

Fot. ze zbiorów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu

 

13. Egzamin maturalny w jednej z poznańskich szkół średnich, 1982 rok

Fot. ze zbiorów Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Cyryl

Zdjęcie główne  - Opisy ikonografii