Jaka powinna być szkoła?

Przyszłość polskiej szkoły jest obiektem troski wielu środowisk. Świadczy o tym chociażby duża liczba raportów poświęconych temu tematowi, które powstały w ostatnich latach. Diagnozowały one problemy, z którymi boryka się szkolnictwo, oraz przedstawiały propozycje koniecznych zmian. W wielu z nich przewijają się podobne wnioski i rekomendacje.

Przyjrzyjmy się jednej z podjętych w ostatnim czasie inicjatyw. W 2019 roku odbyła się Narada Obywatelska o Edukacji. Pomysł tego wydarzenia wyszedł od środowiska nauczycielskiego. Zależało mu na rozpoznaniu problemów polskiej oświaty, które doprowadziły do strajku. Siłą Narad było to, że do rozmowy usiedli razem nauczyciele i nauczycielki, uczniowie i uczennice,  aktywiści i aktywistki, rodzice oraz przedstawiciele i przedstawicielki samorządów. Wspólnie dyskutowali nad kondycją szkoły i potrzebnymi kierunkami zmian.

W całej Polsce odbyło się ponad 150 narad, z czego 23 w Wielkopolsce. Wnioski z nich płynące zebrano w formie raportu. Zwrócono w nim uwagę na siedem kluczowych wyzwań, przed którymi stoi polski system edukacji.

Jaka zatem powinna być szkoła? Czego i jak uczyć? Jak powinna przygotowywać uczniów na wyzwania współczesności?

 

fot. fragment okładki publikacji “Raport  z Narad o Edukacji”

Zdjęcie główne  - Jaka powinna być szkoła?