Zamknij rozwijaną treść

Komentarz artystyczny
Anna Grzymała, Deszcz Policjantów, 2021
Baśń o Szkole, 2021

Anna Grzymała jest z wykształcenia malarką, ale posługuje się zarówno obrazem, jak i słowem. Oba środki wyrazu traktuje równorzędnie; na podstawie napisanych przez siebie opowieści maluje obrazy farbą akrylową na płótnie. Przedmiotem zainteresowania artystki stały się baśnie, które wpływają na wczesnym etapie życia na formowanie zachowań i postaw. Artystka odtwarza strukturę tego gatunku, a tym samym przejmuje kontrolę nad mechanizmami, za pomocą których działa tradycyjna opowieść. Podejmując zadanie baśniopisarki opowiada świat na własnych warunkach. W tekście i towarzyszącym mu obrazie, które powstały na tę wystawę, przygląda się źródłom zorganizowanej i państwowej przemocy i szuka możliwości wyzwolenia z kulturowych ograniczeń.

Transkrypcja