Zamknij rozwijaną treść

Komentarz artystyczny

Zofia Gramz
rysunki z różnych cykli
z lat 2016–2021

Rysunki tuszem na papierze Zofii Gramz są szkicowym zapisem codziennych zmagań z rzeczywistością. Artystka z pozoru zachowuje dystans przyrodniczki – rejestruje to, co znajduje w polu widzenia. W rezultacie tworzy zbiorowy portret uwikłanych w grę kulturową, nieświadomie narażonych na porażkę i śmieszność jednostek, które się wzajemnie oceniają i wciąż „doskonalą”, żeby spełnić wygórowane oczekiwania. Prace czerpią z tradycji mrocznego absurdu i w błyskotliwy sposób łączą komizm i grozę.