Pruski system edukacji

Pruski model edukacji powstał w XVIII wieku. Był odpowiedzią na ówczesne potrzeby cywilizacyjne. Miał stworzyć oddanego państwu prostego obywatela, który zrozumie pisemne instrukcje i komunikaty. Mógł on potem zostać dobrze wypełniającym swe obowiązki żołnierzem, robotnikiem czy urzędnikiem.

W pruskiej szkole wszystko miało przyzwyczajać dzieci do samodzielnej i powtarzalnej pracy. Bardzo ważna była nauka posłuszeństwa i poszanowania hierarchii. Pod tym kątem zaprojektowano zarówno układ szkolnych klas, jak i sposób prowadzenia zajęć.

W zaborze pruskim system edukacji był powszechny i dobrze ugruntowany. Z tego powodu stał się punktem odniesienia dla powstających później systemów szkolnych. Jego duchy dają o sobie znać również we współczesnej szkole.

 

fotografia: zajęcia plastyczne w Krajowym Zakładzie dla Głuchoniemych w Poznanie, lata 30. XX wieku, fot. ze zbiorów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Zdjęcie główne  - Pruski system edukacji
Zamknij rozwijaną treść

Szkoły publiczne i niepubliczne

Szkoła w Polsce, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, może mieć charakter publiczny lub niepubliczny.

Szkoła publiczna jest bezpłatna i najczęściej prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego. Niekiedy, szczególnie w przypadku małych szkół wiejskich, prowadzą je lokalne organizacje społeczne. Zdecydowaną większość szkół w Polsce stanowią szkoły publiczne.

Szkoła niepubliczna może być nastawiona na zysk (i wówczas jest nazywana szkołą prywatną) lub działać na zasadach non profit (czesne przeznaczone jest na pokrycie kosztów działania szkoły). W tym drugim przypadku mówimy o szkole społecznej.

Istnieją również różne formy edukacji domowej, które pozwalają na realizację obowiązku szkolnego poza murami szkoły.