Relacja nauczycieli z państwem

Na to, jak działa szkoła, w bezpośredni sposób wpływają nauczycielki i nauczyciele. Jako grupa zawodowa od początku pozostają oni w dynamicznych relacjach z kolejnymi rządami. Często spierają się – również wewnętrznie – o charakter edukacji, warunki funkcjonowania szkoły, ale i granice jej autonomii. Jak robić szkołę i czemu ma ona służyć to temat aktualny zarówno w czasach zaborów, w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i obecnie.

Prześledźmy istotne momenty historii sporów o edukację.

 

fot. Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1938 rok, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Zdjęcie główne  - Relacja nauczycieli z państwem