Zakończenie

Wystawa on-line została opracowana na bazie materiałów z wystawy czasowej Jak robić szkołę? prezentowanej w Galerii Śluza od 5.11.2022 r. do 16.04.2023 r.

fotografia: Agata Kierzkowska

 

Twórcy i twórczynie wystawy:

Organizatorzy: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zespół kuratorski: Paweł Brylski, Szymon Maliborski, Anna Pikuła, Olga Tarczyńska-Polus

Artyści i artystki: Maciej Chodziński, Zofia Gramz, Anna Grzymała, Małgorzata Gurowska, Witek Orski, Konrad Smoleński, Dorota Sumińska, Marcin Wicha, Monika Włodarczyk, Karolina Wojtas

Konsultacje merytoryczne: Iwona Chmura-Rutkowska, Jakub Głaz, Edyta Głowacka-Sobiech, Agnieszka Jankowiak-Maik, Zuzanna Karcz, Dorota Obidniak, Michał Pszczółkowski, Ewa Radanowicz, Przemysław Sadura, Justyna Suchecka

Aranżacja: Anna Pilawska-Sita

Opracowanie graficzne wystawy: Twój Dar. Dariusz Zych

Identyfikacja wizualna: OKI OKI Studio

Tłumaczenie na język angielski: Dorota Piwowarczyk

Dostępność wystawy: Lucyna Kaczmarkiewicz

Fotografie współczesne: Łukasz Gdak, Jarosław Rudnicki, Maciej Lulko, Agata Kierzkowska

Fotografie archiwalne ze zbiorów: Cyfrowego Repozytorium Lokalnego CYRYL, Danuty i Andrzeja Świerglów, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu

Opracowanie wersji online: Olga Tarczyńska-Polus

Montaż: Anna i Józef Nowiccy (firma Prograf) oraz Tomasz Kaszany – Leśny stolarz

Produkcja: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Patronat honorowy: Dziekan prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Zdjęcie główne  - Zakończenie