Kościoły protestanckie

U schyłku XVIII wieku na Grobli wzniesiono kościół św. Krzyża (obecnie Wszystkich Świętych) – przez lata najważniejszą protestancką świątynię w mieście. Ze względu na jej usytuowanie, w pobliżu Warty i wpadającej do niej tzw. Zgniłej Warty, zbudowano potężny mur mający chronić budowlę przed powodzią.

Rosnąca liczba protestantów sprawiła, że w połowie XIX wieku utworzono w Poznaniu nową parafię. W 1869 roku dzięki „łaskawemu darowi” króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV wybudowano kościół św. Pawła (obecnie Najświętszego Zbawiciela). Na życzenie władcy świątynię wzniesiono w stylu neogotyckim, który uchodził w tym czasie za niemiecki styl narodowy.

Zdjęcie główne  - Kościoły protestanckie