Poznań w XVIII wieku

Niespokojny wiek XVIII spowodował znaczne zubożenie Poznania oraz zmniejszenie liczby jego mieszkańców. Mozolnie odbudowywano zniszczone wskutek wojen i epidemii przedmieścia. Podobnie jak w innych polskich miastach powołano w Poznaniu Komisję Dobrego Porządku, która w oparciu o idee oświecenia miała wprowadzić nowe standardy i uporządkować wiele dziedzin życia. Dzięki niej sporządzono np. nowy plan miasta, wprowadzono nowe przepisy przeciwpożarowe, odnowiono zamek i ratusz. W efekcie jej działań Poznań pod koniec XVIII wieku był prawdopodobnie jedynym polskim miastem, w którym wszystkie domy w obrębie murów miejskich były murowane i kryte dachówką. Powstało wówczas kilka nowych obiektów, a rody mieszczańskie modernizowały swoje kamienice. Przestrzennie miasto nadal ograniczało się jednak do średniowiecznego układu wewnątrz murów miejskich.

Na ilustracji panorama Poznania z dokumentu Cechy Miasta Gniezna, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu

Zdjęcie główne  - Poznań w XVIII wieku