Zamknij rozwijaną treść

Spis treści

RĘKODZIELNI. OPOWIEŚCI O POZNAŃSKIM RZEMIOŚLE

Rzemiosło jest związane z miastem od początków jego rozwoju. W ubiegłych stuleciach zakłady rzemieślnicze zajmowały wiele lokali w historycznym centrum Poznania. Do dziś widoczne jest to w nazwach ulic, takich jak Szewska, Ślusarska czy Garbary. Wytwarzane przez rzemieślników produkty służyły mieszkańcom miasta. Były również towarami eksportowymi przynoszącymi miastu zamożność.

Współcześnie działalność rzemieślnicza nie ma aż tak dużego znaczenia ekonomicznego. Nie znaczy to jednak, że nie jest ważna i potrzebna. Rzemieślnicy dostarczają produkty i usługi, które są autentyczne i niepowtarzalne. Są to cechy coraz bardziej poszukiwane w naszym zglobalizowanym świecie.

Tradycje rzemieślnicze, umiejętności, wiedza i unikatowe techniki przekazywane z pokolenia na pokolenie są bezcennym zasobem, który należy chronić. To dlatego rzemiosło zostało uznane za część niematerialnego dziedzictwa. Według UNESCO jego wartość nie polega tylko na podtrzymywaniu tradycji. Może stać się ono również narzędziem do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Na tej wystawie nie opowiadamy jednak o globalnych trendach. Przyglądamy się historiom konkretnych ludzi. Zaprosiliśmy do udziału w naszym projekcie 10 poznańskich pracowni rzemieślniczych, które działają w naszym mieście od wielu lat i w których tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Na ich przykładzie przyglądamy się panoramie poznańskiego rzemiosła.