Zamknij rozwijaną treść

Spis treści

Część III: Siła wyższa

Powodzenie zakładu rzemieślniczego zależy przede wszystkim od umiejętności pracujących w nim osób. Jednak niebagatelne znaczenie mają też aktualne warunki polityczne i gospodarcze. Dla bohaterów wystawy szczególnie istotna była transformacja z lat 90. XX wieku. Był to czas, gdy działające od lat zakłady musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zacząć konkurować ze sprowadzanymi z zagranicy towarami i walczyć o klientów. Likwidowane były spółdzielnie rzemieślnicze, wspierane przez państwo w okresie PRL. Pracujący w nich rzemieślnicy otwierali własne zakłady lub musieli się przebranżowić.

W latach 90. wiele zakładów musiało zmienić lokalizację. W wyniku reprywatyzacji ich dotychczasowe siedziby zmieniały właścicieli i przeznaczenie.

Okres ten to także czas spadku popularności szkolenia zawodowego. Coraz mniej młodych ludzi praktykowało w zakładach rzemieślniczych. W efekcie w wielu przypadkach została przerwana ciągłość przekazywania wiedzy między mistrzami a uczniami. Skutki tych zmian są odczuwalne do dziś.