Patrycja Kamińska – Hair salon/ Zakład fryzjerski

ENG

This is how Partycja remembers the moment she decided to become a hairdresser: 

‘When you are a teenager you want to have some money of your own so you want to work somewhere during the holidays. My dad said to me: “Then come to work! You’ll learn how to wash hair in a jiffy.” Washing hair, sweeping out, cleaning the bowls and brushes, tending to disinfection took time but seemed easy so I said to him: “Sure”. I would get into the car, my dad would take me to the salon, I would clean everything, do other things as well, help everyone, and I liked it!’

‘When there was nothing to do, I would watch my father trim hair. He wanted to teach me more: “If you are not doing anything, watch me trim hair”. So that I knew how to do it. I felt as if he wanted to draw me into this profession. “What’s the harm in gaining such skills? You don’t have to be a hairdresser but you can have the skills!”’

 

PL

Tak pani Patrycja wspomina moment, gdy przekonała się do zostania fryzjerką:  

„Jak się jest w takim [nastoletnim] wieku, to się chce mieć jakieś swoje pieniądze, to chciałoby się w wakacje gdzieś popracować. Mój tata powiedział: «No to chodź do pracy! Mycia głowy się raz-dwa nauczysz». Mycie głowy, zamiatanie włosów, umycie miseczek, pędzli, przypilnowanie dezynfekcji – niby proste rzeczy, a zajmują czas. No to ja odpowiedziałam: «Oczywiście». Wsiadałam do samochodu, tatuś przywoził, Patrycja sprzątała, inne rzeczy robiła, wszystkim pomagała, no i mi się wtedy to spodobało!”

„Gdy nie było nic do zrobienia, obserwowałam, jak ojciec strzyże. Chciał dalej mnie wtajemniczać: «Ale jak nic nie robisz, to patrz, jak ja strzygę», tak, żebym widziała, jak to się robi. Miałam takie wrażenie, jakby cały czas próbował wciągać mnie do zawodu. «No co Ci zaszkodzi mieć takie umiejętności? Ty nie musisz być fryzjerką, ale umieć możesz!»”

 

Zdjęcie główne  - Patrycja Kamińska – Hair salon/ Zakład fryzjerski
3 / 8
Patrycja Kamińska – Hair salon/ Zakład fryzjerski