Pracownia lutnicza. Benedykt Niewczyk

„Lutnictwo rozpoczął w naszej rodzinie mój pradziadek Franciszek. Było to jeszcze w czasach rozbiorów Polski, a konkretnie w roku 1885”.

Franciszek Niewczyk działał w polskich organizacjach narodowych. Przez tę działalność władze pruskie nakazały mu opuszczenie terenu zaboru. Na początku XX wieku przeniósł swój zakład lutniczy do Lwowa. Tam przekształcił go w nowoczesną fabrykę instrumentów muzycznych. Jak pisano w reklamach, działała ona nawet „z popędem siły elektrycznej”. O jej znaczeniu świadczy fakt, że „zamówienia przychodziły z różnych orkiestr i były one wyposażone od A do Z w instrumenty od pradziadka”.

Fabryka we Lwowie zakończyła działalność po śmierci Franciszka w 1945 roku. Jeszcze przed II wojną światową Stanisław, syn Franciszka, otworzył filię fabryki w Bydgoszczy. W 1936 roku przeniósł pracownię do Poznania, w którym działa ona do dziś. Po Stanisławie przejął ją jego syn, Stefan. Obecnie prowadzi ją pan Benedykt, syn Stefana.

Zdjęcie główne  - Pracownia lutnicza. Benedykt Niewczyk
Zamknij rozwijaną treść

Spis treści

Transkrypcja nagrania – kliknij

Fot. pochodzi z katalogu reklamowego wydanego przez producenta instrumentów muzycznych Franciszka Niewczyka, ze zbiorów Benedykta Niewczyka

Posłuchajmy opowieści pana Benedykta o losach jego pradziadka: