Co wyróżnia Cybinę?

 

Przyroda doliny Cybiny podobna jest do wielu innych obszarów Wielkopolski. Miejscami przeciętna, gdzie indziej zdegradowana, lecz, na szczęście, nadal na niektórych obszarach wartościowa. Jej źródła i ujście różnią się otaczającym krajobrazem. Górny bieg wyróżniają głębokie doliny, łąki i lasy, a dolny odcinek kształtuje zabudowa miejska.

Cybina rozcina Wielkopolskę równoleżnikowo – płynie ze wschodu na zachód. Łączy się z przełomowym odcinkiem Warty w Poznaniu. Ma to znaczenie dla różnorodności przyrodniczej, ponieważ Warta należy do grona kilku środkowoeuropejskich dużych rzek. Ich doliny wyróżnia występowanie gatunków związanych z rozległymi powodziami. Wzdłuż największych cieków rytm życia ekosystemów zależy od znacznych wahań poziomu wody. Cenne jest również występowanie roślin i zwierząt ciepłolubnych na wygrzanych od strony południowej słonecznych skarpach na brzegu doliny. Różnorodność przyrodnicza Cybiny to przestrzeń współwystępowania organizmów typowych dla dużych rzek, niewielkich nizinnych strumieni oraz nasłonecznionych zboczy.

Zdjęcie główne  - Co wyróżnia Cybinę?