ARCHITEKTURA

Nie ma miasta bez budynków… I nie ma budynków bez ludzi – mecenasów, architektów, budowlańców i użytkowników.

Niektóre budynki, jak domy czy szpitale, mają być przede wszystkim funkcjonalne i wygodne. Inne mają jednak budzić zachwyt i stać się wizytówką miasta. Na wznoszenie tych drugich często nie szczędzono pieniędzy. Tym bardziej, że takie budynki miały świadczyć również o prestiżu swoich fundatorów: rady miejskiej, zamożnych kupców czy duchowieństwa, a ich ambicje mogli zaspokoić wyłącznie wybitni artyści. Często nie wahano się sprowadzać ich z zagranicy.

Kim byli najważniejsi mecenasi budowlani w historii Poznania?
Co przyciągało do miasta zagranicznych artystów?
I czy to wszystko to tylko kwestia sławy?


ilustracja: Kazia Kalitan-Młodkowska

Zdjęcie główne  - ARCHITEKTURA