Francuscy nauczyciele – rodzina Mottych

W poznańskich szkołach w XIX wieku pracowali głównie polscy i niemieccy nauczyciele. Na tym tle wyróżniała się francuska rodzina Mottych. Jan Baptysta Motty jako młodzieniec przybył z Paryża i zatrzymał się w Miłosławiu. Swoją karierę pedagogiczną rozpoczął jako guwerner dziecięcy w domu rodu Mielżyńskich, swoich opiekunów. Później uczył przyrody i języka francuskiego w Gimnazjum Marii Magdaleny. Samodzielnie uzupełniał wykształcenie, studiując dzieła słynnych przyrodników. Był autorem podręczników do historii naturalnej, botaniki i literatury francuskiej. Po przejściu na emeryturę prowadził prywatną szkołę dla dziewcząt oraz pensjonat dla chłopców.

Najstarszy syn Jana Baptysty, Marceli Motty, poszedł w ślady ojca. Po studiach na Uniwersytecie w Berlinie przyjął posadę w Gimnazjum Marii Magdaleny. W 1846 roku w obliczu polskiego powstania narodowego władze szkoły nakłaniały go do kontrolowania mieszkań uczniów. Odmówił, za co został zwolniony. Marceli jest także autorem Przechadzek po mieście – felietonów, w których opisywał dawny Poznań i jego mieszkańców.


Marceli Motty – nauczyciel Gimnazjum św. Marii Magdaleny, autor słynnych Przechadzek po mieście, domena publiczna

Zdjęcie główne  - Francuscy nauczyciele – rodzina Mottych