Kolegium jezuickie

Pierwsza szkoła w Poznaniu powstała już 50 lat po lokacji. Działała przy kolegiacie św. Marii Magdaleny. Wielu przedstawicieli lokalnej szlachty i mieszczaństwa (w tym późniejsi burmistrzowie Kasper Goski i Józef Struś) kształciło się następnie w Akademii Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim. Jednak poziom obydwu szkół pod koniec XVI stulecia był dość niski. Wielu poznaniaków wyjeżdżało na naukę do miast niemieckich.

W tym czasie poznański biskup sprowadził do Poznania zakon jezuitów. Miał on zahamować ruchy protestanckie w mieście. Realizacja tego celu przyniosła jednak nie tylko religijne skutki.

W 1575 roku jezuici założyli w Poznaniu szkołę. Prowadzone przez nich kolegium okazało się przełomem dla szkolnictwa miejskiego. Nauka w nim była bezpłatna. Do szkoły uczęszczało początkowo 300 uczniów, szybko jednak ta liczba sięgnęła 800 osób. Wysoki poziom nauczania i brak konkurencji sprawiły, że na naukę do jezuitów posyłali swych synów nie tylko katolicy, ale również protestanci, co nieraz skutkowało przyjęciem przez uczniów katolicyzmu.


Poznańskie kolegium jezuickie zapewniało najwyższy poziom kształcenia w Wielkopolsce. Kilkakrotnie podejmowano próby przekształcenia placówki w uniwersytet, fot. Piotr Skórnicki

Zdjęcie główne  - Kolegium jezuickie
Zamknij rozwijaną treść

Jezuicki przepis na sukces

Poznańskie kolegium działało według wytycznych opracowanych w Rzymie. Dotyczyły one programu i metod nauczania i służyły za wzór dziesiątkom szkół jezuickich w Europie i na świecie.

Nauka w kolegium miała przede wszystkim kształtować charakter i moralność wychowanków. Uczniowie mieli być wierzącymi katolikami, odpornymi na pokusę przyjęcia nowinek religijnych. W nauczaniu unikano wiedzy encyklopedycznej. Stawiano na gramatykę i sztukę przemawiania. W XVIII wieku kolegia zasłynęły też ze swych pracowni fizycznych i astronomicznych.

Wśród wybitnych wykładowców poznańskiego kolegium znajdziemy Polaków. Pierwszym rektorem był Jakub Wujek, późniejszy tłumacz Biblii. Później stanowisko to objął też Józef Rogaliński, wybitny astronom i fizyk. Kolegium dawało zatrudnienie również zagranicznym profesorom z Włoch, Hiszpanii, Francji i Anglii.

Na sukces poznańskiego kolegium złożyły się zarówno polski, jak i cudzoziemski wkład. I nie chodzi tylko o skład kadry nauczycielskiej, ale również o sam program nauczania, który wzbogacono o elementy lokalne. W Poznaniu bowiem na niespotykaną nigdzie indziej skalę rozwinął się jezuicki teatr.


Grammaticarum institutionum, podręcznik do łaciny używany w jezuickich szkołach na całym świecie. W Polsce znany jako „alwar” od nazwiska autora, portugalskiego jezuity Manuela Álvaresa. Pierwsze polskie wydanie ukazało się w Poznaniu (1577), domena publiczna