NAUKA

Czy można sobie wyobrazić Poznań bez studentów? W miesiącach wakacyjnych ulice nieco pustoszeją, by w październiku zapełnić się młodymi ludźmi. To oni nadają miastu koloryt.

Poznań od zawsze potrzebował ludzi wykształconych – lekarzy, obeznanych z prawem urzędników, przedsiębiorczych handlarzy i przemysłowców, a także duchownych i humanistów, dzięki którym poznaniacy rozwijali się duchowo i kulturalnie.

By spełnić te ambicje, szkoła nie mogła być zaściankiem. Aby kształcić kolejne pokolenia uczniów, potrzeba było najlepszych wzorców edukacyjnych, przepływu wiedzy i międzynarodowej wymiany uczonych.

Jaką rolę odegrały w Poznaniu zagraniczne wzorce kształcenia?
Czym zasłużyli się miastu cudzoziemscy uczeni?
Z jakich krajów dziś przybywają do Poznania wykładowcy i studenci?


Ilustracja: Kazia Kalitan-Młodkowska

Zdjęcie główne  - NAUKA