Poznań – miasto uniwersyteckie

Poznań należy do największych ośrodków akademickich w Polsce. Tutejsze uczelnie silnie stawiają na współpracę międzynarodową. W ubiegłym roku w Poznaniu studiowały łącznie ponad 102 tysiące studentów. Sporą część z nich stanowili cudzoziemcy: blisko sześć tysięcy na studiach stałych i kolejny tysiąc na wymianach typu Erasmus.

Studia w Poznaniu wybierają najczęściej osoby z Ukrainy i Białorusi. W statystykach tuż za nimi znajdują się studenci z Afryki (Nigeria, Etiopia, Rwanda), Azji (Chiny, Tajwan) i Ameryki Północnej (USA i Kanada). Ich obecność przynosi korzyść obu stronom. Cudzoziemcom daje możliwość zdobycia europejskiego dyplomu, który jest kluczem do dalszej kariery. Z kolei uczelniom pomaga poradzić sobie z problem niżu demograficznego.

Międzynarodowe uczelnie to nie tylko studenci, ale też kadra. Według badań poznańskiego Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zatrudnia wykładowców z aż 50 krajów świata (państw UE, Wielkiej Brytanii, USA, Bałkanów i Azji). W dużej mierze są to lektorzy języków obcych, choć nie tylko. Przeważnie przyjeżdżają do Poznania na krótkie kontrakty, zdarzają się jednak również pobyty wieloletnie. Aż jedna trzecia badanych deklarowała chęć pozostania w Poznaniu na dłużej, a jedna czwarta miała tutaj polskiego partnera lub partnerkę.


Opis wykresu

Zdjęcie główne  - Poznań – miasto uniwersyteckie