Tomasz z Gubina – pierwszy wójt Poznania

Zadanie ściągania osadników i organizacji życia w nowym mieście władcy powierzali tzw. zasadźcom. W przypadku Poznania był to Tomasz z Gubina (Thomas von Guben). Niewiele o nim wiadomo. Musiał mieć jednak doświadczenie w lokowaniu miast, czym zyskał sobie zaufanie wielkopolskich książąt.

Tomasz z Gubina wytyczył plan Poznania, przebieg ulic i miejsce pod budowę domów. Zorganizował działanie rzemiosła i handlu. Ściągał opłaty na rzecz księcia, a także zarządzał nową osadą. W zamian za swoje powinności czerpał zyski m.in. z czynszów, opłat sądowych oraz młynów. Przez kolejne 150 lat funkcję wójta w Poznaniu pełnili jego potomkowie – Rajnold, Tylon i Przemko.


Tomasz, pierwszy wójt Poznania, pochodził z Gubina (dziś na granicy polsko-niemieckiej). Gubin, litografia na podstawie rysunku A. Fischera, Saxonia Museum für saechsische Vaterlandskunde, Dresden 1839, domena publiczna

Zdjęcie główne  - Tomasz z Gubina – pierwszy wójt Poznania