Twórcy i twórczynie wystawy

Zespół kuratorski: Anna Pikuła, Olga Tarczyńska-Polus, dr Dawid Barbarzak

Teksty: dr Dawid Barbarzak

Konsultacje merytoryczne: Maciej Brzeziński­

Aranżacja: Anna Sarnowska

Ilustracje, identyfikacja wizualna: Kazia Kalitan-Młodkowska

Opracowanie graficzne wystawy: Iga Kucharska

Redakcja i korekta: Olga Tarczyńska-Polus, Aleksandra Deskur

Tłumaczenie na język angielski: Dorota Piwowarczyk

Tłumaczenie na język ukraiński: Olena Beskupska-Svirjak

Dostępność wystawy: Lucyna Kaczmarkiewicz

Wersja online: Olga Tarczyńska-Polus

Fotografie współczesne: Łukasz Gdak, Jarosław Tritt, Zbigniew Szmidt, Łukasz Zandecki, Piotr Skórnicki

Fotografie archiwalne ze zbiorów: Archiwum Państwowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Archiwum Głosu Wielkopolskiego, Biblioteki Gdańskiej PAN, British Museum Images, zbiory prywatne Witolda Hoppela, Wikimedia Commons, Biblioteka Polona

Montaż: Łukasz Lisowski, Jan Hildebrański

Produkcja: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Zdjęcie główne  - Twórcy i twórczynie wystawy