Grafika przedstawiająca dwie osoby, kobieta w stroju bamberskim i mężczyzna w stroju renesansowym. Trzymają filiżanki z kawą.

Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań

30.06 - 26.11.2023

Już w czerwcu zaprosimy Was na kolejną wystawę w Galerii Śluza. Będzie ona formą uczczenia 770. rocznicy lokacji Poznania. Biorąc za punkt wywoławczy moment powstania miasta lewobrzeżnego, skupimy się na mieszkańcach i mieszkankach Poznania i ich wpływie na rozwój miasta.

Przez osiem stuleci, jakie upłynęły od momentu lokacji Poznania, stał się on domem dla wielu ludzi. To oni sprawiali, że miasto rozwijało się i tętniło życiem. Mieszkańcami Poznania, obok ludności rodzimej, od zawsze byli również przybysze z bliższych i dalekich stron. Wystawa ma na celu spojrzenie na rozwój miasta z perspektywy spotkań lokalnych i przybywających społeczności oraz jednostek. Często to właśnie dzięki tym spotkaniom dochodziło do kluczowych momentów rozwoju miasta.

Opowieść dotyczyć będzie pięciu obszarów, w których efekty takich spotkań są szczególnie widoczne. Będą to: osadnictwo, handel, architektura, nauka i życie codzienne. O każdej z dziedzin opowiadać będzie osobna sala wystawiennicza. Wystawa będzie tłumaczona na języki angielski i ukraiński.

Na wernisaż wystawy zapraszamy w piątek 30 czerwca o g. 19:00. Wstęp wolny.

Grafika przedstawiająca dwie osoby, kobieta w stroju bamberskim i mężczyzna w stroju renesansowym. Trzymają filiżanki z kawą.