Open call /Rzeczna demokracja / 2024 Warta. Ćwiczenia z wyobraźni

Open call /Rzeczna demokracja / 2024

15.04.2024

Zapraszamy do zgłaszania prac na wystawę „Warta. Ćwiczenia z wyobraźni”, która prezentowana będzie w Galerii Śluza jesienią 2024 roku. Tematem przewodnim konkursu jest historia rzeki Warty i hasło „Rzeczna demokracja”.

Władza, ale czyja?

Demokrację tłumaczyć można jako władzę ludu (demos-lud, kratos-władza). W tym stwierdzeniu kryje się jednak pułapka. Greckie słowo demos odnosi się bowiem w pierwszej kolejności do lokalnej przestrzeni, a dopiero w dalszej do osób i procedur decydujących o jej losie.

Jednak nie tylko człowiek kształtuje swoje otoczenie. Jakich innych aktorów życia społecznego należy uwzględnić? Myślenie o demokracji było i jest poddawane krytyce, niezmiennie jednak stawia przed nami pytania: kto i co wpływa na kształt miejsca, w którym żyjemy? Jak dany podmiot może uczestniczyć w procesie podejmowania zmian? To pytania o publiczny głos ludzkich i nie-ludzkich istot.

Mówi się, że historia jest nauczycielką życia, ale jeszcze starszą i bardziej doświadczoną nauczycielką jest natura. Choć czasy, w których żyjemy, często określa się mianem antropocenu, czyli geologicznej epoki człowieka, wpływ natury na naszą rzeczywistość pozostaje wciąż duży.

Trwająca debata nad rolą wody, rzek i mokradeł w ziemskim ekosystemie, ujawnia różne postawy: od skrajnie technicznej, przez propozycje oparte na klasycznych koncepcjach prawnej ochrony przyrody, po próby określania rzeki, jako osoby/persony. Hasło „rzeczna demokracja” odnosi się krytycznie do dyskusji nad sposobami zarządzania i ochrony systemów rzecznych. To także punkt wyjścia do analizowania, budowania i snucia wizji przyszłości, również tej wielogatunkowej. Jednym z punktów oparcia może być dziedzictwo rzeki Warty w Poznaniu.

Ćwiczenia z wyobraźni

Na wystawie „Warta. Ćwiczenia z wyobraźni” przyglądać się będziemy temu, co mówi do nas rzeka Warta. Czego i w jaki sposób uczy? Gdzie usłyszeć jej głos? I z jakimi innymi podmiotami się on wiąże?

Wystawa dotykać będzie fenomenu środkowego odcinka rzeki, czyli obszaru Poznańskiego Przełomu Warty, w znacznym stopniu uregulowanego i przekształconego. Będzie przestrzenią dialogu między sztuką współczesną a historią, wiedzą lokalną  i dziedzictwem rzeki.

Oś wystawy wyznaczy metafora ćwiczenia wyobraźni. Z jednej strony ma ona zachęcać do aktywności, z drugiej zaś uruchamiać nieoczywiste konteksty związane z wodą. Podążymy tropem Anny Barcz, której idea akwakrytyki dopomina się o poszukiwanie głosu rzeki.

W projekcie biorą udział m.in. Anna Kędziora, Krzysztof Markowski czy Szymon Waliszewski.

Zgłoszenia

Zapraszamy do zgłaszania gotowych prac artystycznych bądź projektów, które możliwe będą do pokazania, jako jeden z elementów wystawy czasowej „Warta. Ćwiczenia z wyobraźni” (październik 2024 – marzec 2025).

Open Call jest skierowany do szerokiego grona osób artystycznych. Jesteśmy otwarci na zgłoszenia prac operujących klasycznym medium, jak i innych form, w tym zapisu performance’ów czy projektów społecznych. Zgłoszenie może uwzględniać pracę składającą się z jednego elementu lub pracę wieloobiektową stworzoną w różnych technikach, które tworzy spójną całość.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zapoznać się z Regulaminem
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (dołączając prezentację pracy)
  • wysłać formularz na adres centrum@pcd.poznan.pl w terminie do 15.04.2024 roku

Wszelkie pytania lub wątpliwości można kierować na adres centrum@pcd.poznan.pl zaznaczając, że dotyczą konkursu „Open call / Rzeczna demokracja / 2024”.

Open call /Rzeczna demokracja / 2024 - okładka