Przewodnik prezentujący wydruk archiwalnego zdjęcia. Wokół niego duża grupa zwiedzających. Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań

Wycieczka tematyczna – Szlak Dziedzictwa Żydowskiego

06.08.2023 / 11:30

Spośród wielu społeczności, które budowały dziedzictwo Poznania, istotne miejsce zajmują Żydzi. Kiedy i w jakich okolicznościach przybyli do Wielkopolski? Czym handlowali w średniowieczu, a czym w wielkich domach handlowych w epoce pruskiej? Jakie pamiątki pozostawili po sobie w materialnej i niematerialnej przestrzeni miasta?

 

Start: róg ul. Dominikańskiej / Szewskiej

Prowadzenie: Maksym Kempiński