Przewodnik prezentujący wydruk archiwalnego zdjęcia. Wokół niego duża grupa zwiedzających. Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań

Wycieczka tematyczna – Wielokulturowy Poznań (PJM)

16.09.2023 / 11:30

Czy dawny Poznań był miastem wielokulturowym? Choć przez ostatnie stulecie jego mieszkańcami byli w dużej mierze Polacy, to w dawnych wiekach w Poznaniu zamieszkiwali przedstawiciele wielu kultur. Jaki wkład w dziedzictwo miasta wnieśli Niemcy, Żydzi, Włosi, Grecy czy bracia czescy? Podczas spaceru poszukamy wspólnie ich śladów.

 

Start: plac przed Katedrą

Prowadzenie: Maksym Kempiński

Spacer tłumaczony na Polski Język Migowy (PJM)

Zaproszenie w PJM