Holl w budynku Śluzy prowadzący na kładkę

To, co istotne. Miasto, ludzie, środowisko

Galeria Śluza to przestrzeń wystaw czasowych. Poprzez wystawy w niej prezentowane, opowiadamy o współczesnym Poznaniu i o tym, jak ukształtowała go przeszłość. Wierzymy, że patrząc na lokalny kontekst, jesteśmy w stanie poruszać zagadnienia uniwersalne, ważne nie tylko tu i teraz.

Tematyka wystaw w Galerii Śluza koncentruje się wokół trzech filarów tematycznych.

Miasto

Miasto to nasz główny punkt odniesienia. Poprzez wystawy przyglądamy się miastu, w którym żyjemy. A miasto to nie tylko budynki, ulice, infrastruktura. To także relacje międzyludzkie, możliwości rozwoju i kontekst naszej codzienności.

Ludzie

Pamiętamy jednocześnie, że miasto nie jest tworem anonimowym. Za jego kształtem i rozwojem zawsze stoją ludzie i ich potrzeby.  Dlatego to ludzie stanowią drugi filar tematyczny Galerii Śluza. I to zarówno Ci z dalekiej przeszłości, jak i niezbyt odległych czasów, bohaterowie „wielkiej historii” i „zwykli mieszkańcy”.

Środowisko

W obszarze naszych zainteresowań leży również środowisko. Ono także jest elementem naszego dziedzictwa. Do poruszania tematów przyrodniczych motywuje nas bliskie sąsiedztwo Cybiny. Wierzymy, że poprzez mówienie o przyrodzie, możemy kształtować postawę szacunku wobec niej oraz wzmacniać świadome podejście do jej ochrony.

Chcemy, aby Galeria Śluza stała się przestrzenią wymiany myśli i inspiracji. Wystawy, które prezentujemy są wynikiem partnerskiej współpracy ze specjalistami merytorycznymi i artystami. Mamy nadzieję, że stają się one także dla widzów źródłem inspiracji i pretekstem do ważnych rozmów.

 

Galeria Śluza jest częścią Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, miejskiej instytucji kultury. Misją instytucji jest opowiadanie o mieście i jego dziedzictwie. Prowadzi działalność na polu wystawiennictwa, edukacji, turystyki czy aktywizacji lokalnej.

Zachęcamy do wizyty w Zakątku pamiątek w holu głównym Bramy Poznania. Znajdziecie tam gadżety związane z naszą galerią: notesy, ołówki i bawełniane torby.

Gadżety z logotypem Galerii Śluza

Holl w budynku Śluzy prowadzący na kładkę