Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań

30.06. - 26.11.2023
Grafika przedstawiająca dwie osoby, kobieta w stroju bamberskim i mężczyzna w stroju renesansowym. Trzymają filiżanki z kawą.
Wystawy on-line
wersje wirtualne wystaw czasowych
Ikona przedstawiająca komputer z klawiaturą i myszką
Rok 2023 w Galerii Śluza
Jak robić szkołę?
- styczeń - kwiecień

Porozmawiaj-my. Rozdział I: Eksplikacja
- maj

Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań
- czerwiec - listopad