Widok na budynek Galerii Śluza. Na pierwszym planie polne kwiaty, za nimi wyłania się ceglany, niski budynek przykryty dachem porośniętym trawą,

Dostępna Galeria Śluza

Chcemy, aby Galeria Śluza była miejscem nie tylko dostępnym, ale również dającym możliwość poszerzenia spojrzenia na różne tematy. Zależy nam na tym, aby wystawy, które pokazujemy, zawierały również aspekt edukacyjny. Nie tylko więc rozwiniesz na nich swoją wiedzę na ciekawe, często nieoczywiste tematy, ale również będziesz miał(a) okazję do współtworzenia tych wystaw. Opowiadamy o mieście, ludziach, środowisku.

Każda wystawa jest w języku polskim i angielskim.

Informacje w tekście łatwym do czytania o Galerii Śluza:

Tekst W ETR O Galerii Śluza WORD

Tekst W ETR O Galerii Śluza PDF

 

W punkcie informacji znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna.

Informacje w polskim języku migowym o Galerii Śluza:

Audiodeskrypcja budynku Galerii Śluza


Tekst audiodeskrypcji

Audiodeskrypcję opracowaliśmy wspólnie z Fundacją Katarynka.

Przestrzeń Galerii Śluza

Galeria Śluza znajduje się w zabytkowej przestrzeni dawnych fortyfikacji pruskich. Do Galerii możesz wejść od strony holu głównego Bramy Poznania. Przejdziesz wówczas szklaną kładką zawieszoną nad rzeką Cybiną. Możesz również wejść od strony ul. Dziekańskiej na Ostrowie Tumskim. Drzwi do Galerii Śluza są szklane i automatycznie się rozsuwają. Nie ma tutaj progów, a chodnik prowadzący do wejścia jest gładki.

Czworonogi znajdą tutaj miskę z wodą. Psy asystujące mogą wejść również do sal z wystawami.

Wystawy zajmują 5 sal znajdujących się na dwóch poziomach 0 i -1. Na poziom -1 można tylko zejść po schodach. Zapewniamy dostęp alternatywny w postaci zniesienia osoby tego potrzebującej. Pracujemy nad udostępnieniem tej przestrzeni wszystkim zwiedzającym. Przed wejściem do sal na poziomie 0, po bokach gładkiego chodnika jest bruk wykonany z nierównych kamieni. Pomieszczenia Galerii Śluza są zakończone półokrągłymi sklepieniami, a grube ściany są wykonane z cegieł. Okna na poziomie 0 są często zasłaniane na potrzeby aranżacji wystawy. Na poziomie – 1 jest tylko sztuczne, kierunkowe światło (nie ma tutaj światła dziennego).

Schemat pomieszczeń w Galerii Śluza. Na poziomie zero mieszczą się dwie sale wystawiennicze i punkt informacji. Na poziomie -1 są zlokalizowane 3 kolejne sale wystawiennicze i toalety.

Wokół Galerii Śluza znajdują się znaczniki TOTUpoint. Są zlokalizowane w dwóch miejscach: na latarni od strony ul. Dziekańskiej, oraz przy wejściu na szklaną kładkę z holu głównego Bramy Poznania.

Znacznik od strony ul. Dziekańskiej:

 

  • Galeria Śluza nawiguje do wejścia do Śluzy Katedralnej od strony ul Dziekańskiej.

Znacznik zamontowany jest na latarni po lewej stronie chodnika prowadzącego w kierunku wejścia do Galerii Śluza. Wejście to znajduje się w odległości ok. 40 metrów od ulicy. Drzwi otwierają się tu automatycznie. Kilka kroków za drzwiami wejściowymi można skręcić w lewo i po kilku następnych krokach po prawej stronie odnaleźć punkt informacyjny, natomiast po lewej schody w dół do toalety. Podążając od drzwi wejściowych prosto, opuszcza się Galerię i przez zabudowaną kładkę nad Cybiną dociera do holu Bramy Poznania.

Znacznik od strony szklanej kładki:

 

  • Przejście do Galerii Śluza nawiguje do kładki z holu głównego.

Przejście prowadzi przez zabudowaną kładkę nad Cybiną – prawym dopływem Warty. Stojąc przodem do kładki, w lewo można przejść do korytarza, zwanego szczeliną, prowadzącego do wyjścia głównego obok dostępnej toalety. Za plecami, w odległości ok. 20 metrów są bramki wejścia na ekspozycję główną Bramy Poznania. Idąc w stronę tych bramek mija się po lewej stronie wejście do przestrzeni kawiarni a dalej toalety. Po prawej stronie od bramek jest winda obsługiwana przez pracownika Bramy Poznania, a jeszcze dalej w prawo – wyjście z ekspozycji.

Wystawy dostępne

Informacje na temat tego, co możesz zrobić na wystawie umieszczamy na specjalnej planszy. Znajdziesz ją w korytarzu na początku wystawy.

Do każdej wystawy przygotowujemy Zeszyt krok po kroku, który przeprowadzi cię przez kolejne sale. Zeszyt znajduje się przy planszy, możesz z niego skorzystać podczas zwiedzania. Możesz go również pobrać w zakładce dotyczącej aktualnej wystawy.

Na wystawach poza tekstami do czytania, są również zdjęcia, ryciny i ilustracje. Znajdziesz także elementy do dotykania, nagrania wideo, elementy scenograficzne, a na wystawach dedykowanych dzieciom (na których dorośli bawią się równie dobrze) również gry dydaktyczne.

Wernisaże wystaw w Galerii Śluza są tłumaczone na polski język migowy. Do każdej wystawy organizujemy oprowadzanie tłumaczone na PJM. O wszystkich wydarzeniach dostępnych przeczytasz w zakładce do aktualnej wystawy.

Przed budynkiem Galerii Śluza od strony Ostrowa Tumskiego zasialiśmy kwietną łąkę. Wszystkie owady są tu mile widziane:)

Więcej informacji udziela koordynatorka dostępności Lucyna Kaczmarkiewicz
e-mail lucyna.kaczmarkiewicz@pcd.poznan.pl

tel. 571 267 308 (również SMS)

 

Plan dostępności Galerii Śluza na bieżący rok znajduje się w planie dostępności Poznańskiego Centrum Dziedzictwa link: https://pcd.poznan.pl/o-instytucji/dzialalnosc

 

Widok na budynek Galerii Śluza. Na pierwszym planie polne kwiaty, za nimi wyłania się ceglany, niski budynek przykryty dachem porośniętym trawą,