Grzegorz Lewandowski – Introligatornia / Bindery

PL:

Posłuchajmy opowieści o drodze pana Mateusza do zawodu: 

„Wróćmy może w naszych rozważaniach do momentu, kiedy udaje mi się wciągnąć do zawodu syna. Jest to jeden z moich większych sukcesów zawodowych. Oczywiście jego pierwsze wybory były zupełnie inne. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym. Chciał być marketingowcem i teoretykiem biznesu małych i średnich firm.  Kontakty, które na tej uczelni złapał, bardzo nam się przydają. Jego wiedza oczywiście też rzutuje na to, że to on w tej chwili bardziej zajmuje się stroną biznesową tego przedsięwzięcia. Zaprosiłem go do zawodu i on dostał się na Uniwersytet Artystyczny. Wybrał pracownię grafiki projektowej i skończył ją, jest w tej chwili magistrem sztuki. Niesamowicie mnie to cieszy, bo ma podstawy akademickie do tego, żeby być naprawdę dobrym introligatorem. Idzie w tym zawodzie zupełnie inną ścieżką niż moja. Absolutnie inny styl. Ja raczej specjalizuję się w oprawie klasycznej, oprawach Polski przełomu XIX i XX wieku, takiej oprawie francuskiej, oprawie angielskiej gabinetowej. Natomiast Mateusz poszedł bardziej w kierunku introligatorstwa ilustracyjnego. Szuka nowoczesnych form, nowoczesnych technik, niekoniecznie kojarzonych od razu z introligatorstwem. Bardzo fajnie rozwija tę swoją część”.

ENG

Listen to Grzegorz telling the story about Mateusz’s journey to the profession: 

‘Let’s go back to the moment I managed to pull my son into the profession. It was one of the greatest achievements in my professional career. Of course, this was not his first choice. He studied at the Poznan University of Economics and Business and wanted to be a marketing specialist and small-and-medium-sized enterprises theoretician. Contacts he made at the university are very useful for us. Naturally, his knowledge is useful too, which is why he is currently responsible for the business side of this enterprise. I invited him to this profession. He chose to study Graphic Design at the University of the Arts and graduated with a Master of Arts degree. I am extremely happy about this because now he has academic background to become a very good bookbinder. His professional path is completely different than mine. It’s a different style. I specialise in traditional bindings as well as in Polish bindings of the 19th and 20th century, French bindings and English cabinet bindings. Mateusz, on the other hand, chose to specialise in illustrative bindings. He looks for modern forms and techniques which may not necessarily be readily associated with bookbinding. And he is great at it.’

 

Zdjęcie główne  - Grzegorz Lewandowski – Introligatornia / Bindery