Robert Weber – Cukiernia / Confectionery

PL

Tak pan Robert opowiada o prowadzeniu firmy wspólnie z córką: 

„W 2019 roku za namową córki postanowiłem w pewnym sensie się usamodzielnić. Opuścić to miejsce, gdzie się uczyłem, gdzie spędziłem kawał swojego życia, gdzie poświęciłem sporo energii, sił, czasu i pieniędzy. Ale myślę, że był to w moim życiu krok konieczny z tego względu, że młodsze pokolenie, czyli moja córka, ma już inne spojrzenie na sprawy biznesu. Ja jestem bardzo otwarty na nowe trendy, na wprowadzanie nowych produktów, ale jednak młodsza osoba, pełna werwy, energii i zapału, jest tym kimś, kto potrafi udźwignąć te obowiązki, poprowadzić interes, przy którym pracuje dużo ludzi, w którym są kontakty z kontrahentami, trzeba ogarniać sprawy księgowości i tak dalej… Ja to robiłem 20 lat i doszedłem do takiego momentu w moim życiu, żeby robić to, co lubię najbardziej, czyli pracować przy stole cukierniczym”.

ENG

This is what Robert says about running the business with his daughter:  

‘In 2019, following my daughter’s advice, I decided to become independent in a way. To leave this place where I had trained and spent such a huge part of my life, the place which I had dedicated a lot of energy, time and money to. But I think it was a necessary step in my life because the younger generation, my daughter that is, has completely different views on running the business. I am very open to new trends and introducing new products but a younger person, who is full of life, energy and enthusiasm, would be able to shoulder the responsibility and run an enterprise that employs many people and in which you have to make deals with partners and take care of the bookkeeping etc. I did it for 20 years and I have reached a point in my life when I want to focus on what I like most – making sweets.’

Zdjęcie główne  - Robert Weber – Cukiernia / Confectionery