Jedna z prac wystawowych. Biała figurka człowieka pod szklanym kloszem

100RZEŹBA – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ

Wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ikonka kalendarza

16.03 - 23.06.2019
Młodzież i dorośli

Tematyka wystawy

Wystawa związana z rocznicą powstania uczelni artystycznej w Poznaniu będącą równocześnie jubileuszem 100-lecia Wydziału Rzeźby UAP ukazywała przekrojowo działalność Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych od jego początków do dnia dzisiejszego. Towarzyszyła temu założeniu chęć ukazania roli form rzeźbiarskich w orientowaniu przestrzeni miejskiej i kreowaniu tożsamości miasta.

Tematyka dzieł odzwierciedlała program Katedry Rzeźby łączący potrzeby estetyczne miasta jako przestrzeni otwartej z koncepcją dydaktyczną Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych traktującą miasto jako doskonały organizm kształtowania nowych funkcji rzeźby współczesnej. W czasie stuletniej historii Wydziału wielokrotnie zmieniały się uwarunkowania historyczne i polityczne definiujące rolę i zadania rzeźbiarza wobec otwartej przestrzeni miasta. Traktowanie miasta jako pola akcji i aktywność w przestrzeni miejskiej stanowią istotny element dydaktyki Katedry Działań Przestrzennych stanowiącej drugi segment Wydziału Rzeźby. Ukazanie efektu integracji działań obydwu katedr wokół problematyki miasta jako pola akcji i źródła inspiracji było jednym z istotnych celów wystawy.

Narracja wystawy prowadzona była w trzech płaszczyznach: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ukazywała historię wydziału wraz z ekspozycją zdjęć archiwalnych, prezentacji multimedialnych i wybranych realizacji rzeźbiarskich artystów związanych na przestrzeni lat z Wydziałem Rzeźby. Prezentowano tu także współczesne realizacje pracowników Wydziału w formie rzeźb klasycznych, instalacji przestrzennych oraz performance’u. Przyszłość reprezentowały wyróżniające się prace dyplomowe studentów Wydziału Rzeźby.

Aranżacja

Wystawa realizowana w przestrzeni Śluzy Katedralnej w pięciu salach prezentowała twórczość artystów związanych z Wydziałem Rzeźby w postaci małych form rzeźbiarskich i hologramów. Większe formy artystyczne eksponowane były w przestrzeni otwartej na przedpolu Śluzy. Towarzyszyły ekspozycji także działania performatywne , prowadzone m.in. na amfiteatrze nad rzeką Cybiną.

Jedna z prac wystawowych. Biała figurka człowieka pod szklanym kloszem

Twórcy

Zespół kuratorski: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Górczyński