W sali wystawienniczej widać trzy dzieła artystyczne: kompozycję czterech obrazów opartych o ścianę, rzeźbę w kolorze srebrnym stojącą na podłodze oraz instalację artystyczną składającą się ze szklanych naczyń.

Porozmawiaj-my. Rozdział I: Eksplikacja

29.04 - 28.05.2023

Wystawą „Porozmawiaj-my. Rozdział I: Eksplikacja” rozpoczęliśmy cykl ekspozycji organizowany we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Przybliży on postawy artystyczne pracowników Uniwersytetu.

W pierwszej odsłonie w przestrzeniach Galerii Śluza zaprezentowaliśmy prace wykonane w różnorodnych technikach artystycznych: począwszy od tradycyjnych metod, po najnowsze technologie. Każdej z prac towarzyszyła opowieść zdradzająca kulisy warsztatu artysty oraz źródła inspiracji. Ten walor edukacyjny pozwalał lepiej zrozumieć i odczuć ścieżkę tworzenia prac artystycznych w różnych technikach i stylach. Z kolei dialog powstały pomiędzy pracami stworzył dla zwiedzających płaszczyznę do samodzielnej i pogłębionej interpretacji.

 

Tekst kuratorski

Pierwszą wystawę z cyklu „Porozmawiaj-my” zatytułowaliśmy „Eksplikacja”. Te dwa elementy składowe tytułu dobrze oddają założenia, które nam przyświecały.

Z jednej strony zależało nam bowiem na stworzeniu przestrzeni do dialogu zarówno pomiędzy prezentowanymi dziełami, jak i między nimi a odbiorcą. Na wystawie pokazujemy prace dwudziestu artystów związanych bezpośrednio z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Wywodzą się oni z takich dziedzin sztuki jak malarstwo, rzeźba, rysunek, fotografia i grafika. Ich twórczość wymyka się jednak prostym podziałom gatunkowym.

Z drugiej strony równie ważny był dla nas proces tłumaczenia, interpretowania i zrozumienia dzieła sztuki. Dlatego też na wystawie obiektom artystycznym towarzyszą opisy, które tłumaczą elementy składowe dzieła, takie jak kolor, forma, faktura, linia, kompozycja czy źródło inspiracji.

W sztuce, tak jak w innych dziedzinach, dochodzi do hermetyzacji. Skupiając się na określonym zagadnieniu i pracując nad nim we własnym gronie, nie myślimy o tym, czy jest ono czytelne dla osób z zewnątrz. Zapominamy, że wzajemne zrozumienie i dostępność są ważne. Ich brak sprawia, że grono odbiorców naszych działań się zawęża.

Aby właściwie odebrać dzieło artystyczne, trzeba mieć świadomość, że można je interpretować na różne sposoby. A to zależy w dużej mierze od naszej otwartości. Z reguły przy pierwszym kontakcie obiekt artystyczny interpretujemy na poziomie emocjonalnym. Próbujemy zrozumieć, jak dzieło sztuki oddziałuje na nasze emocje i uczucia. Obraz może wywołać na przykład smutek lub radość. Kolejnym, trudniejszym etapem jest interpretacja symboliki używanej przez artystę. Kolor czerwony może na przykład symbolizować miłość, krwawą przemoc lub emocje. Koło – pełnię lub cykl życia. Pozostaje jeszcze warstwa kulturowa oraz filozoficzna. Wszystkie te elementy wpływają na zrozumienie i interpretację twórczości artysty.

Jednym z wyzwań eksplikacji jest to, że każda osoba może mieć inny sposób odbioru i interpretacji dzieła sztuki. Co więcej, niektóre dzieła mogą być tak złożone znaczeniowo lub otwarte na interpretacje, że żadne jednoznaczne wytłumaczenie nie jest możliwe. Jednak świadomość istnienia tych warstw pomaga w poszerzeniu naszej wiedzy i zrozumieniu dzieła sztuki oraz kontekstu, w którym powstało.

Wystawa prezentuje pięć odrębnych dziedzin sztuki. Jednak aktualnie powstające w ich ramach dzieła mogą znacznie odbiegać od pierwotnych założeń. Na przykład grafika staje się obiektem, a malarstwo instalacją. W każdej przestrzeni ekspozycyjnej przenikają się wzajemnie prace z różnych dziedzin. Są one punktem wyjścia dla warstwy edukacyjnej. Jej celem niekoniecznie musi być zdobycie wiedzy, a bardziej rozbudzenie chęci, by ją pozyskać. Struktura całego założenia celowo jest zróżnicowana. Dzieła uchwycone zostały jedynie klamrą przestrzeni galerii, aby obdarować każdego odwiedzającego choćby skrawkiem sztuki.

Rafał Górczyński

W sali wystawienniczej widać trzy dzieła artystyczne: kompozycję czterech obrazów opartych o ścianę, rzeźbę w kolorze srebrnym stojącą na podłodze oraz instalację artystyczną składającą się ze szklanych naczyń.

Artyści i artystki:
Zachar Szerstobitow, Jadwiga Subczyńska, Kamila Kobierzyńska, Igor Zieliński
Paweł Kaszczyński, Wiktoria Balawender, Krzysztof Markowski, Andrzej Zdanowicz
Jarosław Bogucki, Igor Mikoda, Emilia Bogucka, Dawid Szafrański
Krzysztof Balcerowiak, Dorota Jonkajtis, Radosław Włodarski, Witold Modrzejewski
Adam Nowaczyk, Katarzyna Klich, Sebastian Trzoska, Jerzy Hejnowicz

Kurator:  Rafał Górczyński

Oprawa graficzna:  Szymon Szymankiewicz

Koordynacja: Anna Pikuła, Olga Tarczyńska-Polus

Produkcja: Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu