Wiszącwe w przestrzeni tkaniny z grafikami prezentującymi rośliny nadrzeczne

Rośliny Cybiny

Wystawa opowiadająca o roślinach rosnących w dolinie Cybiny.

30.06 - 23.08.2018
Małe dzieci i dorośli

Tematyka wystawy

Rośliny rosnące nad Cybiną zdają się tworzyć obok nas własną społeczność. Łąki wzdłuż rzeki nie są po prostu zieloną masą, lecz zbiorem historii osobników, populacji, gatunków.
Wystawa „Rośliny Cybiny” opowiadała o wybranych gatunkach, które wykazują osobliwe przystosowania do życia w dolinie rzeki. Narracja prowadzona była w formie biografiiposzczególnych roślin. Łącznie poznać można było 20 gatunków typowych dla doliny rzecznej. Część to rośliny pospolite, występujące w wieli miejscach, jednak kilka prezentowanych gatunków to organizmy rzadkie w skali całego regionu. Co zaskakujące, można spotkać je w centrum Poznania. Wystawa zachęcała do spacerów doliną Cybiny i poszukiwania roślin w ich naturalnym środowisku. Pomagała w tymspecjalnieprzygotowana ulotka zawierająca mapę z zaznaczonymi stanowiskami, na których rosną poszczególne prezentowane na wystawie rośliny. „Rośliny Cybiny” zapoczątkowały cykl wystaw poświęconych różnym aspektom środowiska naturalnego.

Aranżacja

Aranżacja wystawy odwoływała się do formy klasycznych zielników. Jej głównym elementem były rysunki wszystkich roślin wykonane przez ilustratorkę Olgę Kawacińską. Nadrukowane były w dużym formacie na tkaninach rozwieszonych w przestrzeni wystawy. Formę zielnika naśladowały także opisy roślin wykonane na szklanych planszach, pod którymi umieszczone był zasuszone okazy. W jednej z sal umieszczona była instalacja prezentująca przekrój przez koryto rzeczne wykorzystująca żywe rośliny.

Rzeczna sala przygód

Wystawa „Rośliny Cybiny” dostosowana była do najmłodszych zwiedzających – dzieci w wieku 1-5 lat. Specjalnie dla nich przygotowana została rzeczna sala przygód – artystyczna przestrzeń inspirowaną doliną rzeki. Aranżacja wykonana z naturalnych materiałów, jakie możemy znaleźć nad Cybiną, zapraszała dzieci do eksperymentowania i poznawania tajemnic przyrody. Małe dzieci mogły tu rozwijać wyobraźnię bawiąc się w specjalnie z myślą o nich zaaranżowanej przestrzeni odwołującej się do przyrody, roślin nadrzecznych czy aktywności związanych z rzeką. Autorką aranżacji była Jolanta Brejdak, artystka, która w swej twórczości wykorzystuje naturalne materiały. Nad dostosowaniem aranżacji do potrzeb najmłodszych dzieci czuwały ekspertki z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren.

Wiszącwe w przestrzeni tkaniny z grafikami prezentującymi rośliny nadrzeczne

Twórcy

Kuratorzy: Natalia Olejnik, Maciej Jędrzejczak (Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”)
Ilustracje: Olga Kawacińska
Aranżacja i oprawa graficzna: Pillcrow (Maciej Kodzis, Grzegorz Owczarek)
Aranżacja przestrzeni dla dzieci: Jolanta Brejdak
Konsultacje eksperckie: Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren
Aranżacja dźwiękowa: Hubert Wińczyk
Koncepcja i koordynacja: Anna Pikuła
Produkcja: CTK Trakt