Małe dzieci siedzące na podłodze i wyjmujące kolorowe kulki z pojemnika Co potrafi lądolód?

Mroźna kraina Svena – Małe Psoty edycja specjalna

29.05.2024 / 10:00

Środek wiosny, ale powiało chłodem. To Sven Lądolód zaprasza do swojej mroźnej krainy. Dawno temu gościł w Poznaniu i wyrzeźbił jego krajobraz, a teraz pokaże nam, jak mu się to udało. Czeka nas dużo zabawy z lodem, wodą, budowaniem rzecznych dolin i znajdowaniem ukrytych skarbów.

Odbiorcy: rodziny z dziećmi w wieku 12-24 miesiące; w zajęciach aktywnie uczestniczą również dorośli opiekunowie

Czas trwania: ok. 45 minut

Miejsce: sala warsztatowa Bramy Poznania

Wstęp wolny

Chęć udziału w zajęciach należy wcześniej zgłosić poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.bramapoznania.pl na adres edukacja@pcd.poznan.pl Udział w zajęciach jest możliwy po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia drogą mailową.

Zajęcia odbywają się w ramach Poznańskich Dni Rodziny.