Na rzece unosi się pomarańczowa boja z napisem szanuj zieleń

Warta. Ćwiczenia z wyobraźni

18.10.2024 - 23.02.2025

Na wystawie „Warta. Ćwiczenia z wyobraźni” przyglądać się będziemy temu, co mówi do nas rzeka Warta. Czego i w jaki sposób uczy? Gdzie usłyszeć jej głos? I z jakimi innymi podmiotami się on wiąże?

Wystawa dotykać będzie fenomenu środkowego odcinka rzeki, czyli obszaru Poznańskiego Przełomu Warty, w znacznym stopniu uregulowanego i przekształconego. Będzie przestrzenią dialogu między sztuką współczesną a historią, wiedzą lokalną  i dziedzictwem rzeki.

Oś wystawy wyznaczy metafora ćwiczenia wyobraźni. Z jednej strony ma ona zachęcać do aktywności, z drugiej zaś uruchamiać nieoczywiste konteksty związane z wodą. Podążymy tropem Anny Barcz, której idea akwakrytyki dopomina się o poszukiwanie głosu rzeki.

W projekcie biorą udział m.in. Anna Kędziora, Krzysztof Markowski czy Szymon Waliszewski.

Na rzece unosi się pomarańczowa boja z napisem szanuj zieleń