Ściana z kartonów. Przez otwór między nimi widać podświetlone zdjęcie. Na zdjęciu grupa uczniów na sali gimnastycznej. Jak robić szkołę?

Debata “Jak robić szkołę?”

20.03.2023 / 16:00
Spotkanie

Poznański program edukacji antydyskryminacyjnej w szkole kończy pięć lat!

Z tej okazji zapraszamy na debatę “Jak robić szkołę”, podczas której będziemy rozmawiać o przyjaznej szkole. Takiej, do której uczniowie i uczennice chętnie uczęszczają, która wspiera ich w rozwijaniu umiejętności i pomaga w przezwyciężeniu trudności.

Poszukamy odpowiedzi na pytania, jak powinna wyglądać szkoła, aby odpowiadała na wyzwania współczesności oraz co zrobić, aby jak najlepiej wydobywała potencjał tkwiący w uczniach i uczennicach i wspierała ich rozwój?

Zastanowimy się, jakie działania mogą podejmować różni uczestnicy szkolnego życia, tworzyć przyjazną szkołę.

Szczególnie skupimy się na rozmowie o działaniach wspierających uczniowską różnorodność i realizowanych przez szkoły zajęciach przeciwdziałających dyskryminacji.

W debacie wezmą udział reprezentanci różnych zaangażowanych w szkołę środowisk: uczniów, nauczycieli, rodziców i instytucji.

Spotkanie poprowadzi Marta Mazurek, radna Miasta Poznania i Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania.

Jej rozmówcami będą:

  • Tomasz Poprawski – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta
  • Agnieszka Jankowiak-Maik – laureatka konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021
  • Paulina Zajdel – Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 77
  • Agnieszka Adamowska – reprezentująca Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 11
  • Paweł Biedny – reprezentujący Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Zastanówmy się wspólnie, co możemy zrobić, aby na pytanie: „jak było w szkole?” młodzi ludzie udzielali pozytywnych odpowiedzi.

 

Miejsce: Sala wielofunkcyjna w Bramie Poznania

Wstęp wolny

 

****

Debata “Jak robić szkołę” jest pierwszym wydarzeniem w ramach 5.lecia poznańskiego programu edukacji antydyskryminacyjnej w szkole. W kwietniu odbędą się warsztaty dotyczące zajęć antydyskryminacyjnych z udziałem osób reprezentujących interesariuszy zajęć, a w maju planowane jest seminarium podsumowujące 5 lat działania poznańskiego programu edukacji antydyskryminacyjnej w szkole. W organizację wydarzeń zaangażowane są Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Poznania, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu we współpracy z radną Martą Mazurek, wiceprzewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania RMP i inicjatorką programu.