Grupa osób słuchająca opowieści przewodnika. Przewodnik wskazuje na coś ręką Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań

Wycieczka tematyczna – Szlak Dziedzictwa Reformacji

09.07.2023 / 11:30

Spośród wielu społeczności, które budowały dziedzictwo Poznania, ważne miejsce zajmują protestanci. Jak wyglądały początki poznańskiej Reformacji? Czym wyróżniały się świątynie protestanckie? Jak konflikty wyznaniowe wpłynęły na rozwój książek i teatru w Poznaniu?

 

Start: kościół Wszystkich Świętych, ul. Grobla

Prowadzenie: Maksym Kempiński