Dostrzec rośliny

Rośliny rosnące nad Cybiną zdają się tworzyć obok nas własną społeczność. Łąki wzdłuż rzeki nie są po prostu zieloną masą, lecz zbiorem historii osobników, populacji, gatunków. Wystawa opowiada o wybranych roślinach, które wykazują osobliwe przystosowania do życia w dolinie rzeki.

Chcemy przybliżyć sylwetki gatunków, które współdzielą z nami przestrzeń miasta poniżej mostów, a czasem kolonizują przydomowe trawniki i parki.

Dzikich terenów nadrzecznych nie przeciwstawiamy przestrzeni uporządkowanej przez człowieka. Są one po prostu jednym z ekosystemów występujących w naszym mieście. Jednocześnie wyróżnia je ciągłość z przyrodą pierwotnie ukształtowaną przed rozwojem zaawansowanego osadnictwa. Centrum dużego miasta nadal jest ostoją dla przedstawicieli pradawnej przyrody. Dolina Cybiny daje nam możliwość obserwowania różnorodności przyrodniczej w granicach miasta bez dalekich podróży. Może więc słuszniej jest twierdzić, że rośliny rosnące nad Cybiną tworzą społeczność razem z nami.

Zdjęcie główne  - Dostrzec rośliny