Bożena Stelmachowska

Studia rozpoczęła w pierwszym roku działania uczelni. Studiowała archeologię, etnologię i etnografię. Z tą ostatnią dziedziną związała swoją dalszą drogę naukową. Jeszcze w czasie studiów zaczęła pracę jako asystentka bibliotekarza przy Katedrze Etnografii. Następnie przez sześć lat pracowała w Instytucie Bałtyckim w Toruniu, a później w Instytucie Zachodnio-Słowiańskim Uniwersytetu Poznańskiego (jako wolontariuszka). Równolegle pracowała jako kustoszka w muzeum miejskim.

Specjalizowała się w badaniu kultury ludowej Kaszubów i Słowińców. Bardzo lubiła prowadzić badania terenowe, z których opracowywała systematyczną oraz dokładną dokumentację. Jej badania były bardzo cenione prze regionalistów z Pomorza. Dzięki nim zachowały się zanikające przejawy kultury ludowej tych terenów.

Zdjęcie główne  - Bożena Stelmachowska