Uniwersytet Poznański

W 1919 roku powołany został Uniwersytet Poznański. Poznań w końcu uzyskał uczelnię wyższą, o której powstanie zabiegał od dawna. Młoda instytucja musiała pozyskać odpowiednie kadry i wypracować sobie uznanie w środowisku naukowym. Nie było to jednak proste zadanie. Paradoksalnie sytuacja ta okazała się szansą dla kobiet – naukowczyń.

Uczelnia od początku przyjmowała studentki. Po pewnym czasie pojawiło się więc pokolenie absolwentek, które kontynuowały karierę naukową. Zdobywały kolejne tytuły naukowe i stanowiska zawodowe, przecierając jednocześnie szlaki dla kolejnych naukowczyń.

Za symboliczne można uznać, że pierwszy przyznany przez Uniwersytet Poznański doktorat honoris causa otrzymała kobieta – Maria Skłodowska-Curie (w 1922 roku).

Zdjęcie główne  - Uniwersytet Poznański
Zamknij rozwijaną treść

Uniwersytet Poznański od początku przyjmował na studia dziewczęta, a także zatrudniał do pracy kobiety. Musiało minąć jednak parę lat, by wyrosło pierwsze pokolenie kobiet z dyplomem tej uczelni. Z czasem stopień doktora uzyskiwało coraz więcej absolwentek. Habilitacja była wciąż jednak postrzegana jako wyjątkowe osiągnięcie. Status samodzielnego pracownika miały tylko nieliczne uczone.

Uniwersytet Poznański był dość otwarty w kwestii zatrudniania kobiet i przyznawania im kolejnych stopni naukowych. Nie wynikało to jednak z jego szczególnej postępowości. Wiązało się to raczej z faktem, że był uczelnią młodą. Twórcy uniwersytetu aktywnie poszukiwali współpracowników w innych ośrodkach akademickich. Trudno było im jednak przekonać uznanych profesorów do podjęcia współpracy. W tych warunkach kobiety miały większą szansę na rozwój zawodowy. Dotyczyło to szczególnie naukowczyń z dorobkiem uzyskanym na zagranicznych uczelniach.

Władze uniwersytetu często uciekały się do zawierania swoistej umowy z potencjalnymi wykładowcami i wykładowczyniami. Otrzymywali oni możliwość zdobycia kolejnych stopni naukowych na młodej uczelni, byli jednak zobowiązani do prowadzenia zajęć ze studentami przez określoną liczbę semestrów. W ten sposób uniwersytet mógł uzupełniać braki kadrowe.

 

Na zdjęciu grupa studentek i studentów Uniwersytetu Poznańskiego, fot. ze zb. Narodowego Archiwum Cyfrowego