Zamknij rozwijaną treść

Miasto rezydencja

Spoglądamy na miasto od strony zachodniej, z terenu Jeżyc. Zgodnie z zamysłem urbanistów to tu znajduje się zwrócony w kierunku Berlina reprezentacyjny wjazd do miasta. Góruje nad nim wieża zamku cesarskiego będąca centralnym obiektem nowej, okazałej Dzielnicy Zamkowej, gdzie skupiają się gmachy instytucji publicznych. Utrzymane w stylach historycznych budynki mają akcentować pruski charakter miasta. W głębi widoczne są zabudowania Starego Miasta z wyraźnie zaznaczającą się wieżą ratusza, natomiast na pierwszym planie można zauważyć tereny przebiegającej w wykopie linii kolejowej i powstałych na jej potrzeby zabudowań.

Obiekty zaznaczone na mapie:

1.Ratusz

15. Dzielnica Zamkowa

17. ul. Święty Marcin

18. Synagoga

19. Elektrownia