Powiększenie miasta

W 1900 roku do Poznania zostały włączone obszary dawnych podmiejskich wsi – Jeżyc, Łazarza i Wildy, a siedem lat później także Winiar i Sołacza. W konsekwencji powierzchnia miasta zwiększyła się ponad trzykrotnie. Poznań objęto planem strefowym – było to nowoczesne narzędzie planistyczne pozwalające określić rodzaj i przeznaczenie zabudowy miejskiej. Plan zakładał podział miasta na cztery strefy budowlane. Dla każdej z nich określona została m.in. liczba kondygnacji w budynkach i powierzchnia zabudowy działki. Plan określał też funkcje, jakie mogły pełnić obiekty budowlane na danym obszarze – na przykład nie zezwalał na lokalizację przemysłu w centrum miasta.

Zdjęcie główne  - Powiększenie miasta
Zamknij rozwijaną treść

Ringi

Zadanie opracowania planu zagospodarowania terenów pofortecznych powierzone zostało uznanemu w Europie niemieckiemu urbaniście Josefowi Stübbenowi, który wcześniej pracował nad planem dla Kolonii, a w propozycjach dla Poznania wzorował się na rozwiązaniach z Wiednia. Stübben na miejscu rozebranych fortyfikacji zaprojektował aleję obwodową – Ring. Miał on dwie jezdnie rozdzielone promenadą, która w kilku miejscach rozszerzała się, tworząc skwery i parki (np. obecny plac Adama Mickiewicza czy park Karola Marcinkowskiego). Na południu Ring kończył się placem przed Wartą (okolice obecnego mostu Królowej Jadwigi).

Rzeźnia miejska

W północnej części miasta na tzw. Łąkach Dominikańskich powstały zabudowania kompleksu rzeźni miejskiej. W 1899 roku wprowadzono zakaz uboju zwierząt poza rzeźnią oraz obowiązek ich badania. Działania te miały zwiększyć bezpieczeństwo sanitarne w mieście oraz zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na mięso.

Komunikacja publiczna

Sieć tramwajowa była sukcesywnie rozbudowywana. W 1913 roku istniało 9 linii tramwajowych. Modernizowano także tabor. W 1898 roku poznaniaków zaczęły wozić tramwaje elektryczne, które sukcesywnie zastępowały pojazdy konne. W 1905 roku pojawiła się na ulicach miasta pierwsza taksówka, a do momentu wybuchu I wojny światowej po mieście jeździło aż 10 takich pojazdów.

Ilustracja ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej

Elektrownia

Na nadrzecznych terenach Grobli, gdzie już wcześniej powstała gazownia miejska, wybudowano także elektrownię. Zasilana była gazem, co podyktowało wybór lokalizacji. Zakład rozpoczął swą działalność w 1904 roku.

Ilustracja ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu