Wzorce miasta średniowiecznego

Miasto lokacyjne

Ziemskim wzorcem dla modelu miasta w Europie Środkowej był Magdeburg. Średniowieczne prawo miejskie miało swoje źródło w przywileju arcybiskupa Magdeburga, wystawionym w związku z odbudową tego miasta po pożarze, który pod koniec XII wieku strawił miasto. Założenie lewobrzeżnego Poznania było klasycznym przykładem lokacji na prawie magdeburskim (zwanym też prawem niemieckim).

 

Miasto Boże

W kulturze średniowiecznej pojawia się wyobrażenie miasta nawiązujące do Niebieskiej Jerozolimy – idealnego Miasta Bożego (Civitas Dei), opisanego przez św. Jana w Apokalipsie. Jest ono usytuowane na dwunastu (nawiązanie do dwunastu pokoleń Izraela) warstwach drogocennych kamieni, otoczone murem z dwunastoma bramami z pereł, z wytyczonym w jego centrum złotym rynkiem, oświetlone jasnością Bożą. Ta wizja stała się symbolem, do którego odwoływali się projektanci lokowanych miast. Z jednej strony harmonijnie rozplanowany układ urbanistyczny miał stanowić odbicie porządku niebiańskiego. Z drugiej zaś zamieszkiwanie w mieście zaprojektowanym w oparciu o boskie wzorce miało być zapowiedzią przyszłego życia w Mieście Bożym.

Zdjęcie główne  - Wzorce miasta średniowiecznego
Zamknij rozwijaną treść

Z przywileju lokacyjnego miasta Poznania z 1253 roku:

…uczciwemu mężowi Tomaszowi i jego potomstwu dajemy dla lokowania na prawie niemieckim miasto, które powszechnie zwane jest Poznań, potwierdzając w nim ośmioletnią wolność

…a mieszczanie wspomnianego miasta z naszego wieczystego nadania mają się cieszyć prawem według formy miasta Magdeburga nienaruszonym i niezmienionym, płacąc nam połowę opłat sądowych z apelacji płynących…

…czynimy im ulgę i zakazujemy, aby żaden z naszych poddanych mieszczan tych nie zmuszał za jakikolwiek dług lub w jakiejkolwiek sprawie odpowiadać poza terytorium wspomnianego miasta, to jest w innym sądzie; jeżeli kto obcy ośmieliłby się ich sądzić, ogłaszamy sąd jego za nieważny…

…zezwalamy ludziom, mieszkającym w ziemi naszej, dążącym do wspomnianego miasta dla wszelkiej sprzedaży na targu lub do odwożenia nabytych przedmiotów, aby nie płacili ani cła, ani świadczeń menniczych…

…zezwalamy, aby wójt z mieszczanami swoimi zarówno dla napojów, jak dla chleba i wszystkiego innego, co służy do użytku, ustanowili miarę według biegu czasu pilnie rozważywszy; i chcemy, aby miasto otrzymywało połowę z pożytków tych, które wypłynąć mogą z sądów w sprawach o fałszywe miary…

Ilustracja:

Widok Magdeburga z Civitates Orbis Terrarum, G. Braun, F. Hogenberg
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu