Zamknij rozwijaną treść

Średniowieczne miasto lokacyjne

Spoglądamy na XVII-wieczny Poznań z okolic Wzgórza św. Wojciecha. Otoczone murami obronnymi miasto prezentuje się z tej perspektywy szczególnie efektownie. Dostaniemy się do niego, przechodząc przez jedną z bram miejskich – najbliżej nas znajduje się okazała Brama Wroniecka. W centrum miasta widzimy Rynek z dominującym nad nim ratuszem. Od niego rozchodzi się sieć regularnie wytyczonych ulic. Spoglądamy również na pobliską wieżę kolegiaty św. Marii Magdaleny. Jej strzelistą bryłę otaczają kwartały niskich domów mieszkalnych. Za murami rozpościera się strefa podmiejska. Tworzą ją osady i miasteczka wchodzące w skład aglomeracji– organicznie powiązane z miastem opasanym murami.

Obiekty zaznaczone na mapie:

1. Rynek i ulice
2. Mury miejskie
3. Ratusz
4. Zamek
5. Kościół Bożego Ciała
6. Kościół franciszkanów
8. Kolegiata
9. Kościół dominikanów
10. Katedra
11. Kościół św. Marcina