Poznański ratusz

Spójrz na ratusz i zobacz jak dużo na nim dekoracji. Wiele z nich kryje specjalne informacje. Jakie? Sprawdźmy!


Fasada ratusza, fot. Nico Trinkhaus

Zdjęcie główne  - Poznański ratusz
Zamknij rozwijaną treść

Polskiego orła umieszczono na wieży w czasach ostatniego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przypomina on, że Poznań to polskie miasto królewskie.

Boczne wieżyczki ratusza wzorowano na budowlach obronnych. Pełniły one jednak tylko funkcję ozdobną.

W 1551 roku ratusz zyskał nowy zegar. Dodatkową atrakcją było „urządzenie błazeńskie”, czyli trykające się koziołki.

W czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego pod zegarem umieszczono ozdobną tarczę. Litery SAR to skrót od jego łacińskiego imienia: Stanislaus Augustus Rex.


Ratusz, fot. Nico Trinkhaus

Portrety władców z dynastii Jagiellonów. Są to: królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk oraz Kazimierz IV.


Ratusz, fot. Nico Trinkhaus

Portrety władców z dynastii Jagiellonów. Są to: Jan Olbracht, Aleksander, Zygmunt Stary oraz Zygmunt August, ostatni z dynastii.


Ratusz, fot. Nico Trinkhaus

Portrety władców z dynastii Piastów. Patrząc od lewej są to: Mieszko I, Bolesław Chrobry i Władysław Łokietek.


Ratusz, fot. Nico Trinkhaus

Portrety władców z dynastii Piastów. Patrząc od lewej są to: książę Przemysł I – założyciel Poznania, jego syn król Przemysł II oraz król Kazimierz Wielki.


Ratusz, fot. Nico Trinkhaus

Medaliony z portretami słynnych Greków i Rzymian – poetów, polityków i uczonych. Dla przedstawicieli władz miejskich stanowili oni wzór do naśladowania.


Ratusz, fot. Nico Trinkhaus

Z tego miejsca ogłaszano wyroki sądowe. Burmistrz i członkowie rady miejskiej często umieszczali tu swoje herby.


Ratusz, fot. Nico Trinkhaus

Kobiece figury symbolizują takie wartości, jak sprawiedliwość, cierpliwość czy męstwo. Przypominały one o tym, jak powinni zachowywać się i działać przedstawiciele władz miasta.


Ratusz, fot. Nico Trinkhaus