Poznańskie targi

Na przełomie XIX i XX wieku w Europie popularne stało się organizowanie wielkich ekspozycji targowych. W 1911 roku w jeszcze pruskim Poznaniu otwarto Wystawę Wschodnioniemiecką. Okazję, aby się na niej zaprezentować, mieli nie tylko niemieccy, ale również polscy wystawcy. Wśród nich byli np. przemysłowcy z zakładów Hipolita Cegielskiego.

Już po odzyskaniu niepodległości poznańscy handlowcy pragnęli utworzyć w mieście stałą imprezę targową. Pierwsze targi z 1921 roku miały jeszcze charakter krajowy, lecz wkrótce zawitali do Poznania wystawcy z wielu krajów Europy i świata. W okresie międzywojennym na Międzynarodowych Targach Poznańskich (nazwanych tak w 1928 roku) najczęściej gościli handlowcy z Niemiec, Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii i USA. Również w Polsce Ludowej targi były dla miasta swoistym oknem na świat. Do tej pory są one jedną z największych instytucji tego rodzaju w Europie.


Symbolem poznańskich targów długo była modernistyczna Wieża Górnośląska (tu podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku). Zniszczoną w czasie wojny wieżę zastąpiono współczesną iglicą, fot. Henryk Poddębski, domena publiczna

Zdjęcie główne  - Poznańskie targi